การทดสอบค่าการดูดกลืนคลื่นเสียงของวัสดุ

การทดสอบการดูดซับเสียง (Reverberation room method)

ในการทดสอบการดูดกลืนคลื่นเสียงของวัสดุ หรือโดยทั่วๆไปจะเรียกกันว่าการดูดซับเสียงของวัสดุ ก็หมายถึงการที่เสียงมากระทบวัสดุแล้วสะท้อนกลับออกมาเท่าไหร่ แล้ววัสดุดูดกลืนคลื่นเสียงไปเท่าไหร่ โดยเปลี่ยนไปเป็นพลังงานความร้อน
โดยทั่วไปในการทดสอบจะเป็นวัสดุที่ใช้ในงาน ปรับแต่งค่าการสะท้อนเสียงของห้องในงาน Room acoustic design เช่น แผ่นซับเสียง Acoustic panel ฝ้าเพดานซับเสียง Acoustic ceiling พรม ผ้าม่าน วัสดุที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ Automotive
Application หลักๆ คือการนำวัสดุ Absorptive ไปใช้ในการควบคุมระดับของการสะท้อนหรือความกังวาล
– ใช้สำหรับห้องประชุม ห้องบันทึกเสียง ห้องจัดแสดงดนตรี หรือในอาคารทั่วไป
– ใช้ในการลดระดับเสียง โดยการลดเสียงสะท้อน เสียงก้องในภาคอุตสาหกรรม
– ใช้ในห้องปฏิบัติการ ห้องทดสอบทางเสียง Acoustic laboratory

การทดสอบค่าการดูดกลืนคลื่นเสียงของวัสดุ
การทดสอบค่าการดูดกลืนคลื่นเสียงของวัสดุ2
การทดสอบค่าการดูดกลืนคลื่นเสียงของวัสดุ 5

มาตรฐานการทดสอบ

ISO354 : Acoustics — Measurement of sound absorption in a reverberation room

ASTM C423 Standard Test Method for Sound Absorption and Sound Absorption Coefficients

ผลการทดสอบที่ได้ก็จะได้เป็นค่า NRC (Noise Reduction Coefficient) และ SAA (Sound Absorption Average) และจากสามารถได้ค่า Reflection หรือค่าการสะท้อนของวัสดุ

การทดสอบค่าการดูดกลืนคลื่นเสียงของวัสดุ ห้องทดสอบ
การทดสอบค่าการดูดกลืนคลื่นเสียงของวัสดุ 4
การทดสอบค่าการดูดกลืนคลื่นเสียงของวัสดุ 4

ดังตัวอย่างผลการทดสอบดังภาพ

การทดสอบค่าการดูดกลืนคลื่นเสียงของวัสดุ iso 354
การทดสอบค่าการดูดกลืนคลื่นเสียงของวัสดุ