การทดสอบประสิทธิภาพการป้องกันเสียงกระแทก

Impact sound insulation

เสียงกระแทก (Impact sound)

เสียงกระแทก (Impact sound) คือ เสียงที่เกิดจากการตก เคาะ หรือกระทบวัตถุ เช่น เสียงเดินจากห้องชั้นบน เสียงตอกตะปู เป็นต้น เสียงกระแทกเหล่านี้ก็อาจก่อให้เกิดความรำคาญได้เช่นเดียวกัน และเมื่อเกิดการรบกวนแล้วอาจป้องกันได้ยาก เนื่องจากเป็นเสียงที่กระทบกับวัตถุและเดินทางผ่านวัตถุเหล่านั้นโดยตรง การทดสอบสอบประสิทธิภาพการป้องกันเสียงกระแทกจะทำให้เราทราบถึงความสามารถในการป้องกันเสียงเหล่านี้ได้

 

การทดสอบประสิทธิภาพการป้องกันเสียงกระแทกด้วยวิธีตามมาตรฐาน ISO10140-3

ในการทดสอบการป้องกันเสียงกระแทก ต้องใช้แหล่งกำเนิดเสียงพิเศษในการสร้างเสียงกระแทกจำลอง เรียกว่า เครื่อง Tapping Machine ซึ่งประกอบด้วยค้อนเล็กๆที่ถูกปล่อยลงมายังวัสดุที่ทำการทดสอบด้วยความเร็วตามที่มาตรฐานกำหนด
ค่าการป้องกันเสียงกระแทกในแต่ละย่านความถี่ (Ln) จะถูกวัดในห้องปฏิบัติการที่มีสภาพแวดล้อมแบบ Diffuse sound field ตามขั้นตอนในมตราฐาน ISO10140-3 และถูกนำมาคำนวณค่าประสิทธิภาพการป้องกันเสียงกระแทก (Ln,w) ตามมาตรฐาน ISO717-2
ค่า Ln,w สามารถนำไปใช้เพื่อออกแบบระบบพื้นในอาคารเพื่อลดเสียงที่ส่งผ่านจากพื้นชั้นบนสู่ชั้นล่างได้ โดยเฉพาะพื้นที่ที่ต้องการให้มีเสียงภายในพื้นที่อยู่ในระดับต่ำ เช่น ที่อยู่อาศัย คอนโด โรงพยาบาล
ค่าประสิทธิภาพการป้องกันเสียงนี้จึงควรถูกคำนึงถึงในขั้นตอนการออกแบบ เพื่อให้เลือกใช้วัสดุได้อย่างเหมาะสม

ISO10140-3 Acoustics — Laboratory measurement of sound insulation of building elements — Part 3: Measurement of impact sound insulation