การทดสอบวัสดุทางเสียง

ในห้องปฏิบัติการทางเสียงของเรา เราทำการทดสอบหลายอย่างให้กับลูกค้าของเรา

การทดสอบในบางส่วนคือ:

 • การวัดการไหลของอากาศที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 9053/DIN EN 29053 (DIN52213)
 • ทดสอบการดูดซับเสียงของวัสดุด้วย impedance tube ISO10534-2, ASTM E1050
 • ทดสอบการส่งผ่านเสียงของวัสดุด้วย impedance tube ASTM E2611
 • การดูดซับเสียงในห้องเสียงสะท้อนตามมาตรฐาน ISO354 / ISO11654 / ASTM E90-09
 • การสูญเสียการส่งผ่านเสียงของวัสดุที่สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO140 / ISO10140 / ASTM E90-09
 • การทดสอบอัลตราโซนิกของกระบวนการตั้งค่าสำหรับสารอินทรีย์ และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างอนินทรีย์, สารยึดเกาะ, กาว
 • การทดสอบการสั่นสะเทือนด้วยไฟฟ้าไดนามิก และเครื่องเขย่าไฮดรอลิกที่รองรับโหมดการทดสอบทั้งหมด
 • การทดสอบโครงสร้าง, modal analysis, การทดสอบแรงกระแทก
 • การวิเคราะห์เครื่องจักรหมุน
 • Test stand engineering
 • การเก็บข้อมูล และตรวจสอบสภาพ
 • การสอบเทียบเครื่องวัดระดับเสียง, เครื่องสอบเทียบ, ไมโครโฟน, pistonphones, เครื่องวัดความสั่นสะเทือน และมาตรวัดความเร่ง

บริการทดสอบทางเสียง

การทดสอบ

Airborne Sound Insulation
Sound Transmission Loss
Reverberation room

ทดสอบการป้องกันเสียง
วิธีการทดสอบในห้องเสียงสะท้อน

Rw
STC

วัสดุ

ผนัง
หน้าต่าง
ประตู
ฉากกั้น
กระจก
กำแพงกันเสียง
หลังคา
พื้น
เพดาน
ตู้เก็บเสียง

มาตรฐานทดสอบ

ISO10140-2
ISO10848-2
ISO140-9
ISO140-10
ISO140-16
ASTM E90

Sound Transmission Loss
Impedance tube method

ทดสอบการป้องกันเสียง
โดยวิธีการใช้ท่อ Impedance tube

TL
STC

วัสดุแผ่นกันเสียงที่ไม่หนามาก

ASTM E2611

Structure borne Sound Insulation
Reverberation room

ทดสอบเสียงส่งผ่านโครงสร้าง
วิธีการทดสอบในห้องเสียงสะท้อน
โดยใช้ Tapping machine หรือใช้น้ำจำลองฝนตก

Ln’w
LIA
IIC

Floor พื้น
Roof หลังคา
Capet พรม
Tile กระเบื้องปูพื้น
วัสดุฉนวนต่างๆ

ISO10140-1
ISO10140-3
ISO140-6
ISO140-8
ISO140-11
ASTM E492

Sound Absorption & Scattering
Reverberation room

ทดสอบค่าการดูดกลืนคลื่นเสียง หรือดูดซับเสียง
วิธีการทดสอบในห้องเสียงสะท้อน

NRC Noise reduction coefficient
α Alpha
SAA

แผ่นซับเสียง แผ่น Acoustic
ผนัง
พรม
แผ่นฝ้าซับเสียง
วัสดุที่มีความพรุนจำพวกเส้นใย
Diffuser panel

ISO354
ASTM C423

ISO 17497-1

Sound Absorption
Impedance tube method

ทดสอบค่าการดูดกลืนคลื่นเสียง หรือดูดซับเสียง

โดยวิธีการใช้ท่อ Impedance tube


NRC Noise reduction coefficient
α Alpha
SAA

แผ่นซับเสียง แผ่น Acoustic
พรม
แผ่นฝ้าซับเสียง
วัสดุที่มีความพรุนจำพวกเส้นใย
ฝ้า เส้นใยสังเคราะห์ เส้นใยธรรมชาติ

ISO10534-2
ASTM E1050

Sound Power

ทดสอบค่ากำลังเสียง
วิธีการทดสอบในห้องเสียงสะท้อน หรือห้องกึ่งไร้เสียงสะท้อน

LWA

เครื่องใช้ไฟฟ้า
เครื่องจักรอุตสาหกรรม
ของเล่น
อุปกรณ์งาน Audio ที่ให้กำเนิดเสียง
อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์
อุปกรณ์ทุกชนิดที่ให้กำเนิดเสียง

ISO3741
ISO3745
ISO3744
ISO3746
ISO3747

Sound intensity

ทดสอบค่าระดับความเข้มเสียง

LI

LWA

เครื่องใช้ไฟฟ้า
เครื่องจักรอุตสาหกรรม
ของเล่น
อุปกรณ์งาน Audio ที่ให้กำเนิดเสียง
อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์
อุปกรณ์ทุกชนิดที่ให้กำเนิดเสียง

ISO9614-2
ISO9614-3

Sound Pressure

ทดสอบค่าระดับความดันเสียง หรือระดับเสียง
ทดสอบในห้องกึ่งไร้เสียงสะท้อน
SPL
dBA, C, Z

เครื่องใช้ไฟฟ้า
เครื่องจักรอุตสาหกรรม
ของเล่น
อุปกรณ์งาน Audio ที่ให้กำเนิดเสียง
อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์
อุปกรณ์ทุกชนิดที่ให้กำเนิดเสียง

ISO16032
ISO1996

Appliance noise test

ทดสอบเสียงของระบบ Water supply สำหรับอาคาร

วิธีการทดสอบในห้องเสียงสะท้อน

Noise emission

วาล์ลน้ำ ชนิดต่างๆ
ก๊อกน้ำ
ฝักบัว
Flushing สำหรับสุขภัณฑ์

ISO3822

Sound Insulation Enclosure test

ทดสอบการป้องกันเสียงของตู้เก็บเสียง

ตู้เก็บเสียง
ห้องครอบกันเสียง
ตู้ตรวจการได้ยิน

ISO11546-1
ISO11957

Sound Attenuation testing

ทดสอบการลดทอนเสียงของระบบท่อ

Silencer
Sound attenuator
Acoustic ventilator
Muffer

ISO7235
ISO11691
ISO11820
ASTM E477

Structural testing

ทดสอบการตอบสนองความถี่ ของวัสดุ

Frequency response
Modal analysis

ชิ้นส่วนยานยนต์
อากาศยาน
วัสดุต่างๆ

Impact hammer
Random excitation

Airflow resistant
ทดสอบความต้านทานการไหลของอากาศ

แผ่นซับเสียง แผ่น Acoustic
พรม
แผ่นฝ้าซับเสียง
วัสดุที่มีความพรุนจำพวกเส้นใย
ฝ้า เส้นใยสังเคราะห์ เส้นใยธรรมชาติ

ISO9053

Identify noise location
Noise leaked test

ทดสอบหรือหาตำแหน่งของเสียง หรือการรั่วของเสียง

เครื่องใช้ไฟฟ้า
เครื่องจักรอุตสาหกรรม
ของเล่น
อุปกรณ์งาน Audio ที่ให้กำเนิดเสียง
อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์
อุปกรณ์ทุกชนิดที่ให้กำเนิดเสียง

Array microphone
Beamforming

Ultrasonic testing

ทดสอบหาเวลาการเซ็ตตัวของวัสดุ

Setting time

ปูนซีเมนต์
มอร์ตาร์
วัสดุติดยึด กาวซิลิโคน
ยิปซัม
ส่วนประกอบในอุตสาหกรรมอาหาร
สารอินทรีย์ หรืออนินทรีย์ ที่เปลี่ยนสถานะได้

Ultrasonic test

Hearing protection testing

ทดสอบการป้องกันเสียงของวัสดุที่ใช้ป้องกันการได้ยิน

ที่ครอบหู
ที่อุดหู
Headphones

ISO 4869-1
ISO 4869-3

Speaker and audio testing

ความดันเสียง
กำลังเสียง
ทิศทางเสียง
Polar plot
การตอบสนองความถี่
ค่าระดับความชัดเจนของเสียงพูด
ค่าความไวของอุปกรณ์

ลำโพง
ไมโครโฟนสำหรับงาน Audio Dynamic, Condenser, MEMS

ISO3741
ISO3745
IEC-602682-16

Anechoic
Hemi-Anechoic
Qualification

ห้องไร้เสียงสะท้อน
ไร้เสียงสะท้อน

Anechoic chamber
Hemi-Anechoic chamber

ห้องไร้เสียงสะท้อน
ห้องกึ่งไร้เสียงสะท้อน

ISO 26101-1

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการทดสอบวัสดุของเรา ติดต่อเรา    

อุปกรณ์ทดสอบวัสดุสำหรับเสียง และ อะคูสติก

ตรวจวัดค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียง และการส่งผ่านของเสียง

การทดสอบด้วย Impedance tube จะเป็นไปตามมาตรฐาน ISO และ ASTM นอกจากนี้ยังรองรับการวัดการสูญเสียการส่งสัญญาณเสียงตามวิธีการ Transfer Function

เครื่องมือทดสอบวัสดุการไหลเวียนของอากาศ piv ด้วยอัลตร้าโซนิก

ระบบ MicroVec Mini PIV SystemMini PIV วิธีที่ประหยัดที่สุด และวิธีแก้ปัญหา PIV อย่างง่าย

ระบบการทดสอบ Pass-by noise

ระบบตามมาตรฐาน ISO362-1998 ( ISO 362-1: 20071) เพื่อวัดเสียงรบกวนจากยานพาหนะ

Airflow resistance measurement system

ระบบ Nor1517A วัดความต้านทานกระแสลมในวัสดุที่มีรูพรุน ตามมาตรฐาน ISO 9053/DIN EN 29053 (DIN52213)