Blog

การทดสอบค่าการดูดกลืนคลื่นเสียงของวัสดุ ISO354, ASTM C 423

ห้องปฏิบัติการของเรามีบริการทดสอบค่า Sound absorption testing โดยวิธี Reverberation room method ในการทดสอบการดูดกลืนคลื่นเสียงของวัสดุ หรือโดยทั่วๆไปจะเรียกกันว่าการดูดซับเสียงของวัสดุ ก็หมายถึงการที่เสียงมากระทบวัสดุแล้วสะท้อนกลับออกมาเท่าไหร่ แล้ววัสดุดูดกลืนคลื่นเสียงไปเท่าไหร่ โดยเปลี่ยนไปเป็นพลังงานความร้อนโดยทั่วไปในการทดสอบจะเป็นวัสดุที่ใช้ในงาน ปรับแต่งค่าการสะท้อนเสียงของห้องในงาน Room acoustic design ...

สอบเทียบ Acoustic Calibrator

Acoustic calibrator หรือเครื่องกำเนิดเสียงอ้างอิงมาตรฐานการใช้งานเครื่อง Sound level meter ทุกครั้งเราต้องใช้งานร่วมกับ Acoustic calibrator เพื่อทำการปรับความถูกต้องของเครื่องมือวัด และเครื่อง Acoustic calibrator จะต้องมีการสอบเทียบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อดูว่าเครื่องมือยังสามารถปล่อยสัญญาณอ้างอิงตรงตามมาตรฐาน ...

สอบเทียบเครื่องวัดเสียงตามมาตรฐาน

การมีเครื่องมือวัดเสียงที่ได้มาตรฐานก็ต้องมีการสอบเทียบที่ได้มาตรฐานเช่นกัน การเลือกห้องปฏิบัติการสอบเทียบที่ได้การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC17025 เป็นสิ่งสำคัญในการเลือกห้องปฏิบัติการสอบเทียบ และยังมีสิ่งที่สำคัญไปกว่านั้นคือ วิธีการและมาตรฐานการสอบเทียบเครื่องมือที่ห้องปฏิบัติการใช้เครื่องมือวัดเสียงที่ได้มาตรฐานตาม IEC61672-1 การสอบเทียบจะต้องดำเนินการตามวิธี IEC61672-3ซึ่งหัวข้อการสอบเทียบนั้น ไม่ได้มีแค่เพียงการนำ Sound Calibrator 94dB / 114dB เพียงอย่างเดียว ที่เรียกว่า ...

มาตรฐานเครื่องวัดระดับเสียง IEC61672-1 และการสอบเทียบ

มาตรฐาน IEC 61672-1 เป็นมาตรฐานที่กำหนดข้อกำหนดและวิธีการทดสอบสำหรับเครื่องวัดเสียงเพื่อการใช้ในการประเมินระดับเสียงในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ มาตรฐานนี้ถูกพัฒนาโดยคณะกรรมการสากลสำหรับมาตรฐานไฟฟ้า (International Electrotechnical Commission: IEC) เพื่อให้การวัดเสียงมีความถูกต้องและเป็นไปตามข้อกำหนดที่มีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ มาตรฐานนี้รวมถึงเทคนิคการทดสอบเช่นการสะท้อนเสียง Reverberation time หรือ Airborne sound ...

Acoustic Laboratory (Thailand) Co., Ltd. ได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการอย่างเป็นทางการ ผ่านตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติการสอบเทียบทางเสียง  

[เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย] Acoustic Laboratory (Thailand) ผู้นำในด้านบริการสำหรับการทดสอบทางเสียงแห่งประเทศไทย มีความภูมิใจเป็นอย่างมากในการประกาศถึงการได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 17025 ถือเป็นก้าวสำคัญที่มุ่งเน้นถึงความตั้งใจในการสอบเทียบและงานปฏิบัติการทางเสียงอย่างมีคุณภาพและความน่าเชื่อถือของบริษัทฯมาตรฐาน ISO/IEC ...

SPEKTRA ทางเลือกใหม่สำหรับการสอบเทียบและทดสอบเครื่องมือ

“การสอบเทียบเครื่องมือวัดนั้นทำอย่างไร?” “การทดสอบระบบและเครื่องมือวัดต่าง ๆ ยุ่งยากหรือไม่?” หากคุณมีคำถามเหล่านี้อยู่ SPEKTRA พร้อมให้ทางออกในการสอบเทียบและทดสอบเครื่องมืออย่างชาญฉลาด!พวกเราจะอยู่เคียงข้างคุณตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้น นอกจากอุปกรณ์ของคุณจะได้รับการสอบเทียบอย่างถูกต้องและได้ใบรับรองแล้ว หากคุณเป็นผู้ผลิตเครื่องมือวัดที่ได้ทำการสอบเทียบกับ SPEKTRA แล้วได้นำสินค้าออกสู่ตลาด ลูกค้าที่ซื้ออุปกรณ์ของคุณยังสามารถนำมาทำการสอบเทียบกับ SPEKTRA ได้อีกด้วย To a high ...

ทำไมถึงต้องมีการสอบเทียบเครื่องมือวัดเสียง

วิธีสอบเทียบเครื่องมือวัดเสียง ทำไมถึงต้องมีการสอบเทียบเครื่องมือวัดเสียง ในการวัดค่า การทดสอบทางเสียงและสั่นสะเทือนเพื่อให้ได้ผลออกมามีความถูกต้อง สอบย้อนกลับได้ การสอบเทียบเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งจะส่งผลดังต่อไปนี้: ความน่าเชื่อถือ และความแม่นยำ: เครื่องมือวัดเสียงเมื่อมีการใช้งานนานไป ทั้งตัวไมโครโฟนเซ็นเซอร์หรือวงจร จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลาและสภาพการใช้งาน ซึ่งจะทำให้ค่าที่วัดออกมานั้นคลาดเคลื่อน นำไปสู่การแปลผลข้อมูลที่ผิดพลาดได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีการวัดที่อยู่ภายใต้ข้อบังคับหรือกฎหมาย โดยเฉพาะเรื่องการวัดระดับเสียงในสิ่งแวดล้อม และระดับเสียงรบกวน ...

Accelerometer calibration

Accelerometer calibration and mounting effect Transducer คือ อุปกรณ์ที่แปลงสัญญาณข้อมูลจากสัญญาณที่ตรวจจับได้ให้เป็นสัญญาณทางไฟฟ้า หรือเมื่อมีการจำแนกหน้าที่หรือระบุการรับสัญญาณ เราอาจจะเรียกว่า Sensor ซึ่ง Transducer ที่นิยมแพร่หลายสำหรับใช้วัดค่า Vibration อย่างนึงก็คือ Accelerometer ...

ASTM คืออะไร

ASTM International ซึ่งจัดในปี พ.ศ. 2441 เป็นหนึ่งในองค์กรพัฒนามาตรฐานสากลที่ใหญ่ที่สุดในโลก กำหนดโดยมาตรฐาน ASTM ปรับปรุงชีวิตของผู้คนนับล้านทุกวัน เมื่อรวมกับบริการทางธุรกิจที่เป็นนวัตกรรมใหม่ของเรา สิ่งเหล่านี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและช่วยให้ทุกคนมั่นใจในสิ่งที่พวกเขาซื้อและใช้งาน ตั้งแต่ของเล่นในมือเด็กไปจนถึงบนเครื่องบิน การทำความเข้าใจความต้องการเชิงพาณิชย์และลำดับความสำคัญของผู้บริโภค ทำให้เราสามารถสัมผัสทุกส่วนของชีวิตประจำวันได้ ช่วยให้โลกของเราทำงานได้ดีขึ้น อ้างอิงจาก: www.astm.org ...

ISO/IEC 17025 คืออะไร

มาตรฐาน ISO/IEC 17025 สำหรับความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ เป็นมาตรฐาน ISO หลักที่ใช้สำหรับห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ และใช้กันทั่วโลก และเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก แม้ว่าจะมีชื่อเรียกต่างกันก็ตาม แต่ละประเทศมีหน่วยงานของตนเองที่ได้รับอนุญาตจาก ISO ที่จัดการมาตรฐาน มาตรฐาน ISO 17025 ISO ...

การดูดซับเสียง

การดูดซับเสียง การดูดซึมหมายถึงกระบวนการที่วัสดุ โครงสร้าง หรือวัตถุเข้ามา พลังงาน เมื่อไรที่ คลื่น ตรงข้ามกับ การสะท้อน พลังงาน ส่วนหนึ่ง ของพลังงานที่ดูดซับจะถูกเปลี่ยนเป็น ความร้อน และส่วนหนึ่งถูกส่งผ่านวุตถุที่ดูดซับ พลังงานที่เปลี่ยนเป็นความร้อนได้รับการกล่าวขานว่า 'สูญเสีย' (เช่น ...

การสอบเทียบคืออะไร

การสอบเทียบคืออะไร การสอบเทียบเป็นกระบวนการบันทึกและปรับค่าการอ่านเครื่องมือวัด การวัดเสียงเป็นหนึ่งในการวัดที่ถือว่ามีความสำคัญในหลายอุตสาหกรรม ตัวอย่างเช่น ยานยนต์ การผลิต HSE การวิจัยเป็นต้น สิ่งสำคัญประการหนึ่งสำหรับการวัดทั้งหมดคือการสอบเทียบ การสอบเทียบเป็นกระบวนการในการบันทึกและปรับการอ่านค่าเครื่องมือวัดด้วยข้อมูลอ้างอิงที่สอบกลับได้ ช่วงความถี่ของการวัดเสียงในอากาศกว้าง ตั้งแต่อินฟาเรดไปจนถึงอัลตราซาวนด์ จากเฮิรตซ์ที่สิบถึง 200 kHz มีการวัดในช่วงไดนามิกที่หลากหลายเช่นกันตั้งแต่ 20 ...