ทำไมถึงต้องมีการสอบเทียบเครื่องมือวัดเสียง

วิธีสอบเทียบเครื่องมือวัดเสียง

ทำไมถึงต้องมีการสอบเทียบเครื่องมือวัดเสียง

ในการวัดค่า การทดสอบทางเสียงและสั่นสะเทือนเพื่อให้ได้ผลออกมามีความถูกต้อง สอบย้อนกลับได้ การสอบเทียบเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งจะส่งผลดังต่อไปนี้:

  1. ความน่าเชื่อถือ และความแม่นยำ: เครื่องมือวัดเสียงเมื่อมีการใช้งานนานไป ทั้งตัวไมโครโฟนเซ็นเซอร์หรือวงจร จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลาและสภาพการใช้งาน ซึ่งจะทำให้ค่าที่วัดออกมานั้นคลาดเคลื่อน นำไปสู่การแปลผลข้อมูลที่ผิดพลาดได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีการวัดที่อยู่ภายใต้ข้อบังคับหรือกฎหมาย โดยเฉพาะเรื่องการวัดระดับเสียงในสิ่งแวดล้อม และระดับเสียงรบกวน
  2. เพื่อดูว่าเครื่องมือของเรายังคงเป็นไปตามมาตรฐาน: ในเครื่องมือวัดระดับเสียงตามมาตรฐาน International Electrotechnical Commission (IEC) และ American National Standards Institute (ANSI) จะมีเรื่องของระดับความแม่นยำที่เรียกว่า Class หรือ Type ในการสอบเทียบเครื่องมือจะทำให้เราทราบว่าเครื่องมือของเรายังคงเป็นไปตามมาตรฐานอยู่หรือไม่ หรือมีการตก Class หรือจำเป็นต้องใช้การ Correction ในการวัดหรือไม่ โดยเฉพาะหากต้องรายงานค่าการวัดที่เกี่ยวกับกฏหมายข้อบังคับ หรือการทอสอบค่าตามมาตรฐานต่างๆ
  3. ความเที่ยงตรงของเครื่องมือ เมื่อเวลาผ่านไป: หากเครื่องมือวัดมีการสอบเทียบอย่างเป็นประจำตามรอบการสอบเทียบ เราอาจจะสามารถพบว่าตัวเครื่องมือวัดเองมีค่าการวัดเปลี่ยนแปลงไปเป็นเทรนในทางใดบ้าง หรือในกรณีที่ใช้การประเมินความไม่แน่นอนค่า Drift จากการสอบเทียบในแต่ละปีถือเป็นส่วนนึงในการนำมาประเมิน รวมถึงเราจะคาดการณ์ได้ว่าในสภาวะแวดล้อมการใช้งานหรือการเก็บรักษาส่งผลต่อเครื่องมือวัดเราอย่างไร
  4. การรับประกันคุณภาพ: การส่งเครื่องมือสอบเทียบตามระยะเวลาเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำ ในระบบคุณภาพ นอกเหนือจากที่ต้องดำเนินการสอบเทียบตามข้อกำหนดแล้ว การนำผลการสอบเทียบมาพิจรณาหรือเป็นสิ่งที่ให้ความมั่นใจว่าเครื่องมือที่ใช้เป็นไปตามมาตรฐาน และยังส่งผลต่อชื่อเสียงในองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการออกรายงานผลการวัด หรือการวิจัย ตีพิมพ์ หรือกำหนดคุณสมบัติ รวมถึงการกำหนดนโยบาย
  5. ประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุน: ในการสอบเทียบแน่นอนว่ามีค่าใช้จ่ายในส่วนข้องห้องปฏิบัติการ แต่ถ้าหากเราดำเนินการโดยไม่มีการสอบเทียบเครื่องมือและยังรายงานผลการวัดโดยเครื่องมือนั้น สิ่งที่ส่งผลตามมาก็คือการขาดความน่าเชื่อถือของข้อมูลการวัด และอาจจะต้องมีการส่งวัดซ้ำ หรือมีการสอบเทียบเครื่องมือใหม่ซึ่งจะทำให้สูญเสียเวลาส่งงานล่าช้า สูญเสียทรัพยากร เกิดค่าใช้จ่ายตามมาอีกมากมาย