บริการสอบเทียบเครื่องมือ Acoustic

บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดเสียงและการสั่นสะเทือนและเซ็นเซอร์

เรามั่นใจและรับประกันในระดับสูงสุดว่า เครื่องมือของท่านจะได้รับการสอบเทียบ และดูแลอย่างดีที่สุด จนส่งถึงมือของท่านเพื่อการดาเนินธุรกิจที่ต่อเนื่อง

บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ สาหรับการสอบเทียบเครื่องมือ
ด้วยประสบการณ์และความเป็นมืออาชีพของทีมงาน ในด้านการวัด ทดสอบ และสอบเทียบ เราได้ปฏิบัติตามมาตรฐานที่เป็นสากล และดาเนินการตามข้อกาหนด ISO17025

บริการที่รวดเร็ว เราทราบดีว่าทุกเวลาของท่านนั้นมีค่า
ด้วยทีมงานมืออาชีพ เรามีการดาเนินการที่รวดเร็วสูงสุด ภายใน 7 วัน เพื่อที่จะให้การทางานของท่านไม่ขาดตอน และยังมีบริการให้เช่าเครื่องมือระหว่างรอการสอบเทียบ

ตรวจสอบสภาพเครื่องมือฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง
ทีมงานของเราพร้อมตรวจสอบสภาพเครื่องมือ และแนะนาสิ่งที่ต้องปรับปรุงให้แก่ท่าน ถ้ามี หรือถ้าจาเป็นต้องมีการอัพเกรดใดๆ หรือมีชื้นส่วนที่เสียหาย เราจะเสนอราคา ให้กับท่านได้อนุมัติก่อนการทาการตัดสินใจ

ตรวจเช็คก่อนการทาการสอบเทียบ
เรามีความพยายามเป็นอย่างสูงเพื่อให้การสอบเทียบเครื่องมือของท่านถูกต้องแม่นยาเทียงตรง โดยการตรวจสอบสภาพเครื่องมือก่อนทาการสอบเทียบอย่างเป็นไปตามมาตรฐาน

เราช่วยซ่อมแซมและตรวจสอบในเรื่องของความเสียหายเบื้องต้น และไม่มีค่าใช้จ่าย
ในกรณีที่เครื่องมือของท่านมีความเสียหาย ทีมช่างของเราสามารถประเมินและเสนอราคาที่ดีที่สุดให้การซ่อมแซมเครื่องมือของท่านให้กลับมาใช้งานได้อย่างปกติ

การตรวจสอบแหล่งพลังงาน
เราช่วยเหลือท่านในการตรวจสอบแหล่งการใช้พลังงาน หรือบริการเปลี่ยนแบตเตอรี่ตามความต้องการของท่าน

ดูแลเครื่องมือให้สะอาดน่าใช้งาน
เราดูแลเครื่องมือและทาความสะอาดเครื่องมือของท่านให้ดูน่าใช้งาน หรือในกรณีที่ท่านต้องการ Cleaning แบบครบวงจร สามารถหารือกับทีมช่างที่มากประสบการณ์ได้

บริการอัพเดท Firmware และ Update software
เราช่วยเหลือท่านในการอัพเกรดอุปกรณ์ในด้าน Software และ version ล่าสุดถ้าเป็นไปได้ และอยู่ในความต้องการของท่าน

ความแม่นยา และเที่ยงตรง
การสอบเทียบในระดับในระดับความแม่นยา Class 1 หรือ 2 ที่สามารถสอบย้อนกลับไปยังหน่วยงานระดับนานาชาติ ตามกระบวนการของ ISO17025 และมุ่งหวังค่าระดับความแน่นอนที่เล็กที่สุดของห้องปฏิบัติการ

บริการซ่อมเครื่องมือ ที่นอกเหนือจากงานบริการสอบเทียบ
ทางเรามีทีมช่างมากประสบการณ์ในการซ่อมเครื่องมือวัดทางเสียงและสั่นสะเทือน หากต้องมีการเปลี่ยนอะไหล่ หรือเซ็นเซอร์ ทางเราสามารถประเมินราคาได้อย่างเป็นธรรม

เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการให้บริการ และโปรดไว้วางใจว่าเครื่องมือของท่านจะได้รับการสอบเทียบและได้รับการดูแลเป็นอย่างดีที่สุด กรุณาติดต่อเรา (+66) 02-1296780
เพื่อสอบถามและขอรับบริการ