ส่งวัสดุทดสอบค่า Sound Transmission Class (STC)

ส่งวัสดุทดสอบค่า Sound Transmission Class (STC)

การทดสอบค่าความเป็นฉนวนกันเสียง ค่า STC ตามมาตรฐาน ASTM E90 หรือ ค่า Rw ตามมาตรฐาน ISO10140-2 หรือเรียกว่า Airborne sound transmission โดยวิธีทดสอบในห้องปฏิบัติการ จะทำได้โดยการนำวัสดุเข้ามาติดตั้งในห้องปฏิบัติการ เช่น ผนัง กำแพงกันเสียง ประตู หน้าต่าง พาร์ติชั่นอื่นๆ ที่ต้องการทดสอบว่ามีความสามารถในการป้องกันเสียงส่งผ่านได้เท่าไหร่ การทดสอบจะติดตั้งวัสดุระหว่างห้องสะท้อนเสียง Reverberation chamber ที่ถูกออกแบบมาให้สร้าง Random sound field โดยสมบูรณ์แบบ ทั้งห้องส่งสัญญาณเสียง และห้องรับสัญญาณเสียง จะมีการแยกโครงสร้างและไม่มีปัจจัยจาก Flanking sound transmission และการรบกวนอื่นๆในการทดสอบ ทางห้องปฏิบัติการ Acoustic Laboratory (Thailand) Co., Ltd. มีความเป็นกลางและปฏิบัติงานโดยความเป็นมืออาชีพในสาขาอะคูสติก ลูกค้าที่ส่งวัสดุทดสอบกับเราจะได้ผลลัพท์ที่มีความถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือ เราพร้อมรองรับภาคอุตสาหกรรมผู้ผลิตวัสดุเกี่ยวกับงานอาคาร งานวิจัยพัฒนาด้านวัสดุที่เกี่ยวกับเสียง และผู้ออกแบบอาคารในเชิงสวนศาสตร์   วีดีโอสาธิตการทดสอบ

ส่งวัสดุทดสอบค่า Sound Transmission Class (STC) Read More »

การทดสอบค่าการดูดกลืนคลื่นเสียงของวัสดุ ISO354, ASTM C 423

ห้องปฏิบัติการของเรามีบริการทดสอบค่า Sound absorption testing โดยวิธี Reverberation room method ในการทดสอบการดูดกลืนคลื่นเสียงของวัสดุ หรือโดยทั่วๆไปจะเรียกกันว่าการดูดซับเสียงของวัสดุ ก็หมายถึงการที่เสียงมากระทบวัสดุแล้วสะท้อนกลับออกมาเท่าไหร่ แล้ววัสดุดูดกลืนคลื่นเสียงไปเท่าไหร่ โดยเปลี่ยนไปเป็นพลังงานความร้อนโดยทั่วไปในการทดสอบจะเป็นวัสดุที่ใช้ในงาน ปรับแต่งค่าการสะท้อนเสียงของห้องในงาน Room acoustic design เช่น แผ่นซับเสียง Acoustic panel ฝ้าเพดานซับเสียง Acoustic ceiling พรม ผ้าม่าน วัสดุที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ Automotive Application หลักๆ คือการนำวัสดุ Absorptive ไปใช้ในการควบคุมระดับของการสะท้อนหรือความกังวาล – ใช้สำหรับห้องประชุม ห้องบันทึกเสียง ห้องจัดแสดงดนตรี หรือในอาคารทั่วไป– ใช้ในการลดระดับเสียง โดยการลดเสียงสะท้อน เสียงก้องในภาคอุตสาหกรรม– ใช้ในห้องปฏิบัติการ ห้องทดสอบทางเสียง Acoustic laboratory ผลการทดสอบที่ได้ก็จะได้เป็นค่า NRC (Noise Reduction Coefficient) และ SAA (Sound Absorption Average)

การทดสอบค่าการดูดกลืนคลื่นเสียงของวัสดุ ISO354, ASTM C 423 Read More »

สอบเทียบ Acoustic Calibrator

Acoustic calibrator หรือเครื่องกำเนิดเสียงอ้างอิงมาตรฐาน การใช้งานเครื่อง Sound level meter ทุกครั้งเราต้องใช้งานร่วมกับ Acoustic calibrator เพื่อทำการปรับความถูกต้องของเครื่องมือวัด และเครื่อง Acoustic calibrator จะต้องมีการสอบเทียบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อดูว่าเครื่องมือยังสามารถปล่อยสัญญาณอ้างอิงตรงตามมาตรฐาน IEC60942 อยู่หรือไม่ โดยเครื่องกำเนิดเสียงอ้างอิง จะมีอยู่ 3 ชนิด ดังนี้ Sound Calibrator Pistonphone Multi-Frequency Sound Calibrator มาตรฐานการสอบเทียบ Acoustic calibrator เป็นไปตาม IEC60942 โดยจะมีหัวข้อดังต่อไปนี้ Sound Pressure Level, dB Frequency, Hz Total Harmonic Distortion + Noise, % ซึ่งการสอบเทียบในห้องปฏิบัติการของเราจะดำเนินการตามมาตรฐาน IEC60942:2017 ซึ่งจะมีการสอบเทียบตามหัวข้อดังกล่าว และเพื่อสร้างความมั่นใจว่าเมื่อท่านนำเครื่องมือไปใช้ในงานวัดและทดสอบ จะมีการปรับค่าความถูกต้องของเครื่องวัดเสียงได้อย่างถูกต้อง ติดต่อขอรับบริการได้ที่

สอบเทียบ Acoustic Calibrator Read More »

สอบเทียบเครื่องวัดเสียงตามมาตรฐาน

การมีเครื่องมือวัดเสียงที่ได้มาตรฐานก็ต้องมีการสอบเทียบที่ได้มาตรฐานเช่นกัน การเลือกห้องปฏิบัติการสอบเทียบที่ได้การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC17025 เป็นสิ่งสำคัญในการเลือกห้องปฏิบัติการสอบเทียบ และยังมีสิ่งที่สำคัญไปกว่านั้นคือ วิธีการและมาตรฐานการสอบเทียบเครื่องมือที่ห้องปฏิบัติการใช้ เครื่องมือวัดเสียงที่ได้มาตรฐานตาม IEC61672-1 การสอบเทียบจะต้องดำเนินการตามวิธี IEC61672-3 ซึ่งหัวข้อการสอบเทียบนั้น ไม่ได้มีแค่เพียงการนำ Sound Calibrator 94dB / 114dB เพียงอย่างเดียว ที่เรียกว่า Indication at the calibration check frequency ยังมีหัวข้อการทดสอบทั้งในภาค Acoustic signal test of frequency weighting และทาง Electrical หรือภาคไฟฟ้า ของเครื่องมือ หัวข้อการสอบเทียบเครื่องมือวัดเสียงที่สำคัญที่ต้องทดสอบภาคไฟฟ้าตามมาตรฐาน IEC61672-3 มีดังต่อไปนี้ Self-generated noise Electrical signal test of frequency weightings Frequency and time weighting at 1 kHz Long-term

สอบเทียบเครื่องวัดเสียงตามมาตรฐาน Read More »

มาตรฐานเครื่องวัดระดับเสียง IEC61672-1 และการสอบเทียบ

มาตรฐาน IEC 61672-1 เป็นมาตรฐานที่กำหนดข้อกำหนดและวิธีการทดสอบสำหรับเครื่องวัดเสียงเพื่อการใช้ในการประเมินระดับเสียงในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ มาตรฐานนี้ถูกพัฒนาโดยคณะกรรมการสากลสำหรับมาตรฐานไฟฟ้า (International Electrotechnical Commission: IEC) เพื่อให้การวัดเสียงมีความถูกต้องและเป็นไปตามข้อกำหนดที่มีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ มาตรฐานนี้รวมถึงเทคนิคการทดสอบเช่นการสะท้อนเสียง Reverberation time หรือ Airborne sound transmission ในอาคาร การทดสอบผลิตภัณฑ์ เช่นวัดค่า SPL, Sound Power หรือการวัดค่าเสียงต่างๆ ที่ตามข้อบัญญัตทางกฎหมาย เพื่อให้ผลการวัดเสียงมีความถูกต้องและสอดคล้องกับการวัดในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ซึ่งมาตรฐานนี้มีความสำคัญอย่างมากในงานวิจัยรวมถึงมาตรฐานกฎหมายที่บังคับใช้โดยหลักแล้วตามมาตรฐานเครื่องวัดเสียงตาม IEC61672 จะมีอยู่ 3 ส่วน ซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้ ส่วนที่ 1 หรือ IEC61672-1 : Specification เป็นการระบุข้อกำหนดเกี่ยวกับการวัดและการควบคุมเครื่องวัดเสียง เช่น ความไวในการตอบสนอง, ความแม่นยำในการวัด, การควบคุมคุณภาพ, สมการการคำนวณต่างๆในการคำนวณระดับเสียง รวมถึงการตอบสนองของเวลาและความถี่ และข้อกำหนดทางทฤษฎีอื่น ๆส่วนที่ 2 หรือ IEC61672-2 : Pattern evaluation

มาตรฐานเครื่องวัดระดับเสียง IEC61672-1 และการสอบเทียบ Read More »

Acoustic Laboratory (Thailand) Co., Ltd. ได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการอย่างเป็นทางการ ผ่านตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติการสอบเทียบทางเสียง  

[เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย] Acoustic Laboratory (Thailand) ผู้นำในด้านบริการสำหรับการทดสอบทางเสียงแห่งประเทศไทย มีความภูมิใจเป็นอย่างมากในการประกาศถึงการได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 17025 ถือเป็นก้าวสำคัญที่มุ่งเน้นถึงความตั้งใจในการสอบเทียบและงานปฏิบัติการทางเสียงอย่างมีคุณภาพและความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ มาตรฐาน ISO/IEC 17025 เป็นมาตรฐานที่ยอมรับในระดับสากล ได้ระบุเงื่อนไขในการรับรองห้องทดสอบและห้องปฏิบัติการ และเพื่อที่จะได้รับการรับรองตามมาตรฐานนั้น ALT ได้ผ่านการประเมินอย่างเข้มงวดจากหน่วยรับรองจาก กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Ministry of Industry, Thai Industrial Standards Institute) แสดงให้เห็นถึงความยึดมั่นต่อมาตรฐานสูงสุดในการมอบคุณภาพและความแม่นยำในการทดสอบทางเสียง โดยมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ที่ ALT ได้ผ่านการรับรองนั้นครอบคลุมเรื่องการบริการทดสอบทางเสียง ดังนี้ การสอบเทียบเครื่องมือวัดระดับเสียง Sound Level Meter ตามมาตรฐาน IEC61672-1 การสอบเทียบไมโครโฟนสำหรับการวัดเสียง Measurement Microphone ตามมาตรฐาน IEC61094 การสอบเทียบเครื่อง กำเนิดเสียงอ้างอิงมาตรฐาน Sound

Acoustic Laboratory (Thailand) Co., Ltd. ได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการอย่างเป็นทางการ ผ่านตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติการสอบเทียบทางเสียง   Read More »

SPEKTRA ทางเลือกใหม่สำหรับการสอบเทียบและทดสอบเครื่องมือ

“การสอบเทียบเครื่องมือวัดนั้นทำอย่างไร?” “การทดสอบระบบและเครื่องมือวัดต่าง ๆ ยุ่งยากหรือไม่?” หากคุณมีคำถามเหล่านี้อยู่ SPEKTRA พร้อมให้ทางออกในการสอบเทียบและทดสอบเครื่องมืออย่างชาญฉลาด!พวกเราจะอยู่เคียงข้างคุณตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้น นอกจากอุปกรณ์ของคุณจะได้รับการสอบเทียบอย่างถูกต้องและได้ใบรับรองแล้ว หากคุณเป็นผู้ผลิตเครื่องมือวัดที่ได้ทำการสอบเทียบกับ SPEKTRA แล้วได้นำสินค้าออกสู่ตลาด ลูกค้าที่ซื้ออุปกรณ์ของคุณยังสามารถนำมาทำการสอบเทียบกับ SPEKTRA ได้อีกด้วย To a high frequency range. To the rhythm of time.พร้อมไปด้วยกันกับ TESTelligence! https://youtu.be/3Fr8qeKdsNw

SPEKTRA ทางเลือกใหม่สำหรับการสอบเทียบและทดสอบเครื่องมือ Read More »

ทำไมถึงต้องมีการสอบเทียบเครื่องมือวัดเสียง

วิธีสอบเทียบเครื่องมือวัดเสียง ทำไมถึงต้องมีการสอบเทียบเครื่องมือวัดเสียง ในการวัดค่า การทดสอบทางเสียงและสั่นสะเทือนเพื่อให้ได้ผลออกมามีความถูกต้อง สอบย้อนกลับได้ การสอบเทียบเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งจะส่งผลดังต่อไปนี้: ความน่าเชื่อถือ และความแม่นยำ: เครื่องมือวัดเสียงเมื่อมีการใช้งานนานไป ทั้งตัวไมโครโฟนเซ็นเซอร์หรือวงจร จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลาและสภาพการใช้งาน ซึ่งจะทำให้ค่าที่วัดออกมานั้นคลาดเคลื่อน นำไปสู่การแปลผลข้อมูลที่ผิดพลาดได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีการวัดที่อยู่ภายใต้ข้อบังคับหรือกฎหมาย โดยเฉพาะเรื่องการวัดระดับเสียงในสิ่งแวดล้อม และระดับเสียงรบกวน เพื่อดูว่าเครื่องมือของเรายังคงเป็นไปตามมาตรฐาน: ในเครื่องมือวัดระดับเสียงตามมาตรฐาน International Electrotechnical Commission (IEC) และ American National Standards Institute (ANSI) จะมีเรื่องของระดับความแม่นยำที่เรียกว่า Class หรือ Type ในการสอบเทียบเครื่องมือจะทำให้เราทราบว่าเครื่องมือของเรายังคงเป็นไปตามมาตรฐานอยู่หรือไม่ หรือมีการตก Class หรือจำเป็นต้องใช้การ Correction ในการวัดหรือไม่ โดยเฉพาะหากต้องรายงานค่าการวัดที่เกี่ยวกับกฏหมายข้อบังคับ หรือการทอสอบค่าตามมาตรฐานต่างๆ ความเที่ยงตรงของเครื่องมือ เมื่อเวลาผ่านไป: หากเครื่องมือวัดมีการสอบเทียบอย่างเป็นประจำตามรอบการสอบเทียบ เราอาจจะสามารถพบว่าตัวเครื่องมือวัดเองมีค่าการวัดเปลี่ยนแปลงไปเป็นเทรนในทางใดบ้าง หรือในกรณีที่ใช้การประเมินความไม่แน่นอนค่า Drift จากการสอบเทียบในแต่ละปีถือเป็นส่วนนึงในการนำมาประเมิน รวมถึงเราจะคาดการณ์ได้ว่าในสภาวะแวดล้อมการใช้งานหรือการเก็บรักษาส่งผลต่อเครื่องมือวัดเราอย่างไร การรับประกันคุณภาพ: การส่งเครื่องมือสอบเทียบตามระยะเวลาเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำ ในระบบคุณภาพ นอกเหนือจากที่ต้องดำเนินการสอบเทียบตามข้อกำหนดแล้ว การนำผลการสอบเทียบมาพิจรณาหรือเป็นสิ่งที่ให้ความมั่นใจว่าเครื่องมือที่ใช้เป็นไปตามมาตรฐาน และยังส่งผลต่อชื่อเสียงในองค์กร

ทำไมถึงต้องมีการสอบเทียบเครื่องมือวัดเสียง Read More »

Accelerometer calibration

Accelerometer calibration and mounting effect Transducer คือ อุปกรณ์ที่แปลงสัญญาณข้อมูลจากสัญญาณที่ตรวจจับได้ให้เป็นสัญญาณทางไฟฟ้า หรือเมื่อมีการจำแนกหน้าที่หรือระบุการรับสัญญาณ เราอาจจะเรียกว่า Sensor ซึ่ง Transducer ที่นิยมแพร่หลายสำหรับใช้วัดค่า Vibration อย่างนึงก็คือ Accelerometer ซึ่งมีส่วนประกอบ ตามภาพ วิธีการติดตั้งหัววัด Transducer กับอุปกรณ์ เป็นอีกปัจจัยนึงที่ส่งผลลัพธ์ในการวัดแรงสั่นสะเทือน ซึ่งวัสดุในการ Mounting แต่ละประเภท จะมีการตอบสนองความถี่ หรือทำให้เกิด Resonance ที่แตกต่างกัน ตัวอย่างการ Mounting Sensor ในแบบต่างๆ ดังนั้นในการเลือกการ Mounting ที่เหมาะสม จะช่วยในเรื่องของความแม่นยำในการวัดได้ สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการเชื่อมต่อระหว่าง Sensor กับวัตถุที่ต้องการทำการทดสอบ และพื้นผิวจะต้องเป็นพื้นผิวที่เรียบที่สุด ไม่ควรจะมีความยืดหยุ่นระหว่าง Sensor และผิวทดสอบ ในกรณีที่ต้องใช้วิธีการ Mounting แบบ Handheld ซึ่งวิธีนี้เหมาะกับการวัดในลักษณะที่เป็น Vibration survey หรือควรจะเลือกช่วงการใช้งานหรือใช้ Filter ที่ไม่เกิน

Accelerometer calibration Read More »

ASTM คืออะไร

ASTM International ซึ่งจัดในปี พ.ศ. 2441 เป็นหนึ่งในองค์กรพัฒนามาตรฐานสากลที่ใหญ่ที่สุดในโลก กำหนดโดยมาตรฐาน ASTM ปรับปรุงชีวิตของผู้คนนับล้านทุกวัน เมื่อรวมกับบริการทางธุรกิจที่เป็นนวัตกรรมใหม่ของเรา สิ่งเหล่านี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและช่วยให้ทุกคนมั่นใจในสิ่งที่พวกเขาซื้อและใช้งาน ตั้งแต่ของเล่นในมือเด็กไปจนถึงบนเครื่องบิน การทำความเข้าใจความต้องการเชิงพาณิชย์และลำดับความสำคัญของผู้บริโภค ทำให้เราสามารถสัมผัสทุกส่วนของชีวิตประจำวันได้ ช่วยให้โลกของเราทำงานได้ดีขึ้น อ้างอิงจาก: www.astm.org

ASTM คืออะไร Read More »