ระบบการทดสอบเสียงแบบ Pass-by

ระบบการทดสอบเสียงแบบ Pass-by

สอดคล้องกับระบบ ISO362-1998 ( ISO 362-1:20071) เพื่อวัดเสียงรบกวนจากยานพาหนะ

ระบบที่ถูกใช้งานอย่างมากสำหรับ Pass-by คือภายนอกอาคารซึ่งใช้สำหรับการวิจัย และพัฒนา ตลอดจนมีการรับรอง การทดสอบเสียงแบบ Pass-by รวมถึงการทดสอบความเร่ง, ความเร็วคงที่ และ การทดสอบสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล, รถบรรทุก และอื่น ๆ อีกมากมาย

ในห้องโดยสารของรถจะมี GPS เซ็นเซอร์วัดความเร็ว, เซ็นเซอร์ที่คันเร่ง  และเครื่องวัดความเร็ว

ในแต่ละด้านของทั้ง 2 ไมโครโฟน ใช้สำหรับวัดระดับความดันเสียงตามที่อธิบายไว้ในมาตรฐาน ISO362 การวิเคราะห์ความถี่เพิ่มเติมสามารถใช้สำหรับการวิจัย และพัฒนาได้

ตามใน ISO362 คือ ความเร็วจากรถจะต้องมีการบันทึกอย่างถูกต้อง เช่นเดียวกับการบันทึกสภาพอากาศ

เซ็นเซอร์อินฟราเรด และตัวสะท้อนถูกใช้เพื่อกระตุ้นการวัด

ระบบการวัดเสียงแบบ pass-by สามารถใช้กับ AVAS ได้  (Acoustic Vehicle Alert Systems)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หรือการสาธิต contact our engineers.