ระบบวัดความต้านทานกระแสลม

ระบบวัดความต้านทานกระแสลม Nor1517A

ระบบ Nor1517A วัดความต้านทานกระแสลมในวัสดุที่มีรูพรุนตามมาตรฐาน ISO 9053/DIN EN 29053 (DIN52213)

การใช้งาน

 • การควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต
 • การทดสอบในการวิจัย และพัฒนา

คุณสมบัติ

 • การวัด และการอ่านผลวัดที่รวดเร็ว และแม่นยำ
 • รับวัสดุทดสอบที่มีรูปแบบ และขนาดต่างๆ
 • ง่ายต่อการตั้งค่า และการใช้งาน
 • ช่วงไดนามิกขนาดใหญ่ของการวัด
 • การตรวจวัดที่ 2 Hz.
 • มาตรฐาน: ISO 9053/DIN EN 29053 (แทนที่ DIN 52213).
 • ช่วงในการตรวจวัด: 10 Pa s/m ถึง 30 000 Pa s/m, มากกว่า 200 000 Pa s/m เมื่อเป็นสำหรับ non-linearities..
 • ความต้านทานกระแสลม: 0,5 cm/s และ 0,05 cm/s.
 • ลูกสูบสามารถตั้งค่าความยาวช่วงได้ 2 แบบ: 28 มิลลิเมตร และ 2.8 มิลลิเมตร
 • เส้นผ่านศูนย์กลางของชิ้นทดสอบสูงสุด: 100 มิลลิเมตร

รวมอุปกรณ์เสริม

 • แผ่นสอบเทียบ
 • ตัวอย่าง 1517A/03
 • เครื่องวัดระดับเสียง Nor140 พร้อมไมโครโฟน, sealing device และ 1/3 octave filters

อุปกรณ์เสริม

Norsonic อาจจัดส่งอุปกรณ์ยึดสำหรับวัสดุทดสอบ

กล่องขนาด 64x44x77 เซนติเมตร

น้ำหนัก = 32 กิโลกรัม