ระบบสอบเทียบ สำหรับเสียงและการสั่นสะเทือน

SPEKTRA เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการออกแบบ และผลิตระบบสำหรับ:

กลุ่มสินค้า “การแก้ไขปัญหาการสอบเทียบ” รวมถึงระบบสอบเทียบ และบริการ
กลุ่มของ SPEKTRA ของระบบสอบเทียบ CS18 เสนอการสอบเทียบสำหรับมาตรการ
ต่อไปนี้:
 • Acceleration (0.05 Hz … 350 kHz)
 • Shock (few mm/s² … 2,000 km/s²)
 • Acoustics (0.1 Hz … 20 kHz, bis 124 dB)
 • Dynamic Force (10 Hz … 1 kHz, few mN … 20 kN)
 • Dynamic Pressure (up to 4,000 bar)

ความเร่ง

ระบบการสอบเทียบสำหรับการตอบสนองแอมพลิจูดความถี่ และระยะทาง (sine) เช่นเดียวกับการเปรียบเทียบแอมพลิจูดสูงสุด (shock)

 • อุปกรณ์ภายใต้การทดสอบ : มาตรวัดความเร่ง, เซนเซอร์ตรวจจับแผ่นดินไหว, Geophones, เครื่องสอบเทียบการสั่นสะเทือน, เครื่องมือวัด, เครื่องวิเคราะห์, Laser-Vibrometer

ผลิตภัณฑ์สอบเทียบของเรารวมถึงระบบสอบเทียบที่สมบูรณ์แบบรวมทั้ง various exciters และอุปกรณ์เสริมที่เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณ

อะคูสติก

 • การสอบเทียบเปรียบเทียบโดยใช้วิธี substitution method

  • อุปกรณ์ภายใต้การทดสอบ :
   เครื่องวัดระดับเสียง, ไมโครโฟน, เครื่องสอบเทียบเสียง, Pistonphone, เครื่องมือวัด, เครื่องวิเคราะห์

เรานำเสนอการแก้ไขปัญหาสำหรับการทดสอบระบบเซ็นเซอร์ในพื้นที่ขนาดเล็กมาก เช่น แผนกพัฒนาจนถึงการผลิตขนาดใหญ่

สมบัติทางไฟฟ้า

 • การเปรียบบเทียบ/Substitution Calibration สำหรับการตอบสนองแอมพลิจูดความถี่ และมุมการกระจัด

  • อุปกรณ์ภายใต้การทดสอบ:
   เครื่องชาร์จ Charge Amplifier, เครื่องขยายแรงดันไฟฟ้า, IEPE-Amplifiers, ระบบการสอบเทียบ, เครื่องวิเคราห์

การใช้งานทั่วไปของตัวกระตุ้นการสั่นสะเทือนเหล่านี้เป็นการทดสอบแบบโครงสร้างของอาคาร, สะพาน และโครงสร้างอื่นๆ

Accelerometer calibration and mounting effect

Transducer คือ อุปกรณ์ที่แปลงสัญญาณข้อมูลจากสัญญาณที่ตรวจจับได้ให้เป็นสัญญาณทางไฟฟ้า หรือเมื่อมีการจำแนกหน้าที่หรือระบุการรับสัญญาณ เราอาจจะเรียกว่า Sensor ซึ่ง Transducer
ที่นิยมแพร่หลายสำหรับใช้วัดค่า Vibration อย่างนึงก็คือ Accelerometer ซึ่งมีส่วนประกอบ ตามภาพ

วิธีการติดตั้งหัววัด Transducer กับอุปกรณ์ เป็นอีกปัจจัยนึงที่ส่งผลลัพธ์ในการวัดแรงสั่นสะเทือน ซึ่งวัสดุในการ Mounting แต่ละประเภท จะมีการตอบสนองความถี่ หรือทำให้เกิด Resonance ที่แตกต่างกัน

ตัวอย่างการ Mounting Sensor ในแบบต่างๆ

ดังนั้นในการเลือกการ Mounting ที่เหมาะสม จะช่วยในเรื่องของความแม่นยำในการวัดได้ สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการเชื่อมต่อระหว่าง Sensor กับวัตถุที่ต้องการทำการทดสอบ และพื้นผิวจะต้องเป็นพื้นผิวที่เรียบที่สุด ไม่ควรจะมีความยืดหยุ่นระหว่าง Sensor และผิวทดสอบ ในกรณีที่ต้องใช้วิธีการ Mounting แบบ Handheld ซึ่งวิธีนี้เหมาะกับการวัดในลักษณะที่เป็น Vibration survey หรือควรจะเลือกช่วงการใช้งานหรือใช้ Filter ที่ไม่เกิน 1000 Hz

ภาพตัวอย่างการ Mouting Sensor โดยใช้ Stud mounting ในการสอบเทียบของห้องปฏิบัติการ Acoustic Laboratory Thailand (ALT)

ทางห้องปฏิบัติการของเรา Acoustic Laboratory Thailand (ALT) มีการให้บริการสอบเทียบ Sensor วัดแรงสั่นสะเทือน Accelerometer ตามมาตรฐาน ISO 16063-21: Calibration of vibration transducers by comparison to a reference transducer ซึ่ง Reference transducer สามารถสอบย้อนกลับ (Traceable) ไปยังหน่วยงานระดับนานาชาติ จึงมั่นใจได้ว่าในห่วงโซ่ของการสอบเทียบ
มีความถูกต้อง แม่นยำ เที่ยงตรง สามารถสอบย้อนกลับได้