สิ่งอำนวยความสะดวก ALT

การทดสอบสภาวะไร้เสียงสะท้อนของห้องไร้เสียงสะท้อน

การทดสอบสภาวะไร้เสียงสะท้อนของห้องกึ่งไร้เสียงสะท้อน

เมื่อคลื่นเสียงตกกระทบบนวัตถุใดๆ พลังงานส่วนหนึ่งของคลื่นจะถูกดูดซับโดยวัตถุ และพลังงานที่เหลือจะถูกสะท้อนกลับออกมา เช่นเดียวกันกับสภาพแวดล้อมของเสียงภายในห้องปิด เมื่อมีแหล่งกำเนิดเสียงภายในห้อง คลื่นเสียงจะเดินทางไปตกกระทบผนัง พื้น เพดาน และวัตถุต่างๆ ทำให้ภายในห้องเต็มไปด้วยเสียงสะท้อน การศึกษาคุณสมบัติทางเสียงภายในห้องทั่วไปจึงอาจไม่แม่นยำเนื่องจากเสียงสะท้อนเหล่านี้
ห้องไร้เสียงสะท้อน (Anechoic Chamber) คืออะไร?
ห้องไร้เสียงสะท้อน คือ ห้องที่จำลองสภาพแวดล้อมที่ไม่มีเสียงสะท้อนเกิดขึ้น โดยมีหลักการออกแบบให้เสียงเดินทางออกจากแหล่งกำเนิดเสียงแล้วตกกระทบผนัง/พื้น/เพดานของห้องแล้ว ให้คลื่นเสียงถูกดูดซับทั้งหมด ไม่เกิดการสะท้อนกลับออกมา ห้องไร้เสียงสะท้อนจึงจะถูกปิดทับด้วยวัสดุดูดซับเสียงทุกด้าน พื้นมักจะเป็นตาข่ายหรือตะแกรง เพื่อให้เสียงสามารถกระจายไปได้ทุกทิศทางและถูกดูดซับได้หมด เมื่อเกิดสภาวะไร้เสียงสะท้อน (Free field) ภายในห้องจะมีสภาพแวดล้อมเป็นไปตามกฎ “Inverse square law” โดยค่าระดับเสียงจะลดลง 6 เดซิเบล เมื่อระยะทางจากแหล่งกำเนิดเสียงเพิ่มขึ้นสองเท่า

ห้องไร้เสียงสะท้อน (Anechoic Chamber) คืออะไร?

ห้องไร้เสียงสะท้อน คือ ห้องที่จำลองสภาพแวดล้อมที่ไม่มีเสียงสะท้อนเกิดขึ้น โดยมีหลักการออกแบบให้เสียงเดินทางออกจากแหล่งกำเนิดเสียงแล้วตกกระทบผนัง/พื้น/เพดานของห้องแล้ว ให้คลื่นเสียงถูกดูดซับทั้งหมด ไม่เกิดการสะท้อนกลับออกมา ห้องไร้เสียงสะท้อนจึงจะถูกปิดทับด้วยวัสดุดูดซับเสียงทุกด้าน พื้นมักจะเป็นตาข่ายหรือตะแกรง เพื่อให้เสียงสามารถกระจายไปได้ทุกทิศทางและถูกดูดซับได้หมด เมื่อเกิดสภาวะไร้เสียงสะท้อน (Free field) ภายในห้องจะมีสภาพแวดล้อมเป็นไปตามกฎ “Inverse square law” โดยค่าระดับเสียงจะลดลง 6 เดซิเบล เมื่อระยะทางจากแหล่งกำเนิดเสียงเพิ่มขึ้นสองเท่า

ห้องกึ่งไร้เสียงสะท้อน (Hemi-anechoic Chamber) คืออะไร?

ห้องกึ่งไร้เสียงสะท้อน เพดานและผนังจะถูกปิดทับด้วยวัสดุซับเสียงเช่นเดียวกับห้องไร้เสียงสะท้อน ยกเว้นพื้นที่มักเป็นพื้นแข็งเรียบ ทำให้รับน้ำหนักได้ดีกว่าห้องให้เสียงสะท้อน จึงมักถูกใช้ในการศึกษาแหล่งกำเนิดเสียงที่มีขนาดใหญ่ น้ำหนักมาก

มาตรฐานการทดสอบสภาวะไร้เสียงสะท้อน

ISO3745: 2012
Annex A — Precision methods for anechoic rooms and hemi-anechoic rooms

ISO 26101-1:2021

Acoustics — Test methods for the qualification of the acoustic environment — Part 1: Qualification of free-field environments