ส่งวัสดุทดสอบค่า Sound Transmission Class (STC)

การทดสอบค่าความเป็นฉนวนกันเสียง ค่า STC ตามมาตรฐาน ASTM E90 หรือ ค่า Rw ตามมาตรฐาน ISO10140-2 หรือเรียกว่า Airborne sound transmission โดยวิธีทดสอบในห้องปฏิบัติการ จะทำได้โดยการนำวัสดุเข้ามาติดตั้งในห้องปฏิบัติการ เช่น ผนัง กำแพงกันเสียง ประตู หน้าต่าง พาร์ติชั่นอื่นๆ ที่ต้องการทดสอบว่ามีความสามารถในการป้องกันเสียงส่งผ่านได้เท่าไหร่

การทดสอบจะติดตั้งวัสดุระหว่างห้องสะท้อนเสียง Reverberation chamber ที่ถูกออกแบบมาให้สร้าง Random sound field โดยสมบูรณ์แบบ ทั้งห้องส่งสัญญาณเสียง และห้องรับสัญญาณเสียง จะมีการแยกโครงสร้างและไม่มีปัจจัยจาก Flanking sound transmission และการรบกวนอื่นๆในการทดสอบ

ส่งวัสดุทดสอบค่า Sound Transmission Class (STC)

ทางห้องปฏิบัติการ Acoustic Laboratory (Thailand) Co., Ltd. มีความเป็นกลางและปฏิบัติงานโดยความเป็นมืออาชีพในสาขาอะคูสติก ลูกค้าที่ส่งวัสดุทดสอบกับเราจะได้ผลลัพท์ที่มีความถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือ เราพร้อมรองรับภาคอุตสาหกรรมผู้ผลิตวัสดุเกี่ยวกับงานอาคาร งานวิจัยพัฒนาด้านวัสดุที่เกี่ยวกับเสียง และผู้ออกแบบอาคารในเชิงสวนศาสตร์