เกี่ยวกับ Acoustic Laboratory Thailand

ห้องปฏิบัติการทางอะคูสติกอิสระสำหรับการสอบเทียบเสียง และการทดสอบวัสดุ

เกี่ยวกับเรา

เราจะดูแลเรื่องการสอบเทียบเสียงและ
การสั่นสะเทือนทั้งหมดของคุณ

Acoustic Laboratory Thailand Co., Ltd. (ALT) เป็นห้องปฏิบัติการทางเสียงแบบอิสระ ที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

เราให้บริการสอบเทียบที่หลากหลายสำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์ทางเสียง เช่น ไมโครโฟนและเครื่องสอบเทียบ ตลอดจนบริการสอบเทียบสำหรับ accelerometer (ในแบบ On-site และในห้องปฏิบัติการของเรา)

วิศวกรสอบเทียบที่มีประสบการณ์ของเราทุกคน จะคอยติดตามการเปลี่ยนแปลงของ ISO17025 และมาตรฐานอื่นๆ ในห้องปฏิบัติการของเรายังทำการทดสอบวัสดุด้วย impedance tube หรือในห้องที่มีเสียงสะท้อนหรือเสียงก้อง

Acoustic Laboratory Thailand ร่วมมือกับ Norsonic Calibration Laboratory ที่ได้รับการรับรองในประเทศนอร์เวย์และจัดตั้ง ‘Norsonic Calibration Laboratory Asia’ ในปี 2014 โดยความร่วมมือกับ Geonoise Thailand

เนื่องจากมีความต้องการสอบเทียบทางเสียงและการทดสอบวัสดุอะคูสติกเพิ่มมากขึ้น จึงได้มีการก่อตั้งบริษัทใหม่ คือ Acoustic Laboratory Thailand ซึ่งปฏิบัติตาม ISO17025

คุณสามารถส่งไมโครโฟน, เครื่องสอบเทียบเสียง, เครื่องมือวัดเสียง DAQ  และ accelerometer มาให้เราเพื่อทำการสอบเทียบได้ตามความต้องการ เรามีบริการสอบเทียบตามรอบเวลาเพื่อให้มั่นใจว่าอุปกรณ์ของท่านได้รับการสอบเทียบอย่างสม่ำเสมอ

การทดสอบวัสดุอะคูสติกสามารถทำได้โดยใช้ impedance tube (Kundt’s tube) หรือในห้องเสียงสะท้อนแบบแยกส่วน สามารถวัดค่า STC ได้สูงสุดถึง 70 dB อย่างแม่นยำ (transmission loss)

ในห้องเสียงสะท้อน เรายังสามารถทำการวัดการดูดซับเสียงตามมาตรฐาน ISO354 หรือ ASTM C423 ได้อีกด้วย และการวัดกำลังเสียง Sound Power สามารถทำได้ในห้องอะคูสติกของเรา

Acoustic Laboratory Thailand (ALT) สามารถดำเนินการเกี่ยวกับเสียงได้เกือบทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นวิธีการใดๆ, การรับรอง, ใบอนุญาต สามารถใช้กับ ASTM, ISO, ANSI, SAE, JIS  เป็นต้น

ติดต่อเรา สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับราคาและเวลาจัดส่ง เราขอแนะนำให้คุณติดต่อเราก่อนส่งอุปกรณ์มาให้เรา เพื่อลดระยะเวลาที่คุณไม่มีอุปกรณ์สำหรับการใช้งานให้น้อยที่สุด

บริการที่รวดเร็ว

แม่นยำ

ราคาดี

เชื่อถือได้