สอบเทียบ

SPEKTRA ทางเลือกใหม่สำหรับการสอบเทียบและทดสอบเครื่องมือ

“การสอบเทียบเครื่องมือวัดนั้นทำอย่างไร?” “การทดสอบระบบและเครื่องมือวัดต่าง ๆ ยุ่งยากหรือไม่?” หากคุณมีคำถามเหล่านี้อยู่ SPEKTRA พร้อมให้ทางออกในการสอบเทียบและทดสอบเครื่องมืออย่างชาญฉลาด!พวกเราจะอยู่เคียงข้างคุณตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้น นอกจากอุปกรณ์ของคุณจะได้รับการสอบเทียบอย่างถูกต้องและได้ใบรับรองแล้ว หากคุณเป็นผู้ผลิตเครื่องมือวัดที่ได้ทำการสอบเทียบกับ SPEKTRA แล้วได้นำสินค้าออกสู่ตลาด ลูกค้าที่ซื้ออุปกรณ์ของคุณยังสามารถนำมาทำการสอบเทียบกับ SPEKTRA ได้อีกด้วย To a high frequency range. To the rhythm of time.พร้อมไปด้วยกันกับ TESTelligence! https://youtu.be/3Fr8qeKdsNw

ทำไมถึงต้องมีการสอบเทียบเครื่องมือวัดเสียง

วิธีสอบเทียบเครื่องมือวัดเสียง ทำไมถึงต้องมีการสอบเทียบเครื่องมือวัดเสียง ในการวัดค่า การทดสอบทางเสียงและสั่นสะเทือนเพื่อให้ได้ผลออกมามีความถูกต้อง สอบย้อนกลับได้ การสอบเทียบเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งจะส่งผลดังต่อไปนี้: ความน่าเชื่อถือ และความแม่นยำ: เครื่องมือวัดเสียงเมื่อมีการใช้งานนานไป ทั้งตัวไมโครโฟนเซ็นเซอร์หรือวงจร จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลาและสภาพการใช้งาน ซึ่งจะทำให้ค่าที่วัดออกมานั้นคลาดเคลื่อน นำไปสู่การแปลผลข้อมูลที่ผิดพลาดได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีการวัดที่อยู่ภายใต้ข้อบังคับหรือกฎหมาย โดยเฉพาะเรื่องการวัดระดับเสียงในสิ่งแวดล้อม และระดับเสียงรบกวน เพื่อดูว่าเครื่องมือของเรายังคงเป็นไปตามมาตรฐาน: ในเครื่องมือวัดระดับเสียงตามมาตรฐาน International Electrotechnical Commission (IEC) และ American National Standards Institute (ANSI) จะมีเรื่องของระดับความแม่นยำที่เรียกว่า Class หรือ Type ในการสอบเทียบเครื่องมือจะทำให้เราทราบว่าเครื่องมือของเรายังคงเป็นไปตามมาตรฐานอยู่หรือไม่ หรือมีการตก Class หรือจำเป็นต้องใช้การ Correction ในการวัดหรือไม่ โดยเฉพาะหากต้องรายงานค่าการวัดที่เกี่ยวกับกฏหมายข้อบังคับ หรือการทอสอบค่าตามมาตรฐานต่างๆ ความเที่ยงตรงของเครื่องมือ เมื่อเวลาผ่านไป: หากเครื่องมือวัดมีการสอบเทียบอย่างเป็นประจำตามรอบการสอบเทียบ เราอาจจะสามารถพบว่าตัวเครื่องมือวัดเองมีค่าการวัดเปลี่ยนแปลงไปเป็นเทรนในทางใดบ้าง หรือในกรณีที่ใช้การประเมินความไม่แน่นอนค่า Drift จากการสอบเทียบในแต่ละปีถือเป็นส่วนนึงในการนำมาประเมิน รวมถึงเราจะคาดการณ์ได้ว่าในสภาวะแวดล้อมการใช้งานหรือการเก็บรักษาส่งผลต่อเครื่องมือวัดเราอย่างไร การรับประกันคุณภาพ: การส่งเครื่องมือสอบเทียบตามระยะเวลาเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำ ในระบบคุณภาพ นอกเหนือจากที่ต้องดำเนินการสอบเทียบตามข้อกำหนดแล้ว การนำผลการสอบเทียบมาพิจรณาหรือเป็นสิ่งที่ให้ความมั่นใจว่าเครื่องมือที่ใช้เป็นไปตามมาตรฐาน และยังส่งผลต่อชื่อเสียงในองค์กร …

ทำไมถึงต้องมีการสอบเทียบเครื่องมือวัดเสียง Read More »