ทำการ download แบบฟอร์ม แล้วกรอกข้อมูล

เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จสิ้น กรุณาอัพโหลดไฟล์ แล้วทำการกดที่ยืนยันการอัพโหลด